itt van egy kép MTA ITI
Szentpéteri Márton

Szentpéteri Márton

1973. 10. 01.

az irodalomtudományok doktora (PhD), eszmetörténész, designkritikus

Dráva u. 10. II. em. 27. Budapest, 1133; tel.: 06 20 562 55 23;

e-mail: disanpietro@yahoo.com, szem@mail.mie.huFőbb érdeklődési területek:

Koraújkori eszme- és információtörténet (az irodalomtörténetírás új módszerei az intellectual history szemléletének érvényesítésével, nemzetközi eszmeforgalom, koraújkori médiumváltás), kortárs designkritika, designelmélet és -történet.


Gyakorlat:

2005. szeptemberétől segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály

2005. júliusától egyetemi adjunktus, Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE), Formatervezési Tanszék – designelméleti és kultúrtörténeti kurzusokat tart

2005 januárjától júliusig a www.epiteszforum.hu szerkesztője

2004 ősz-tavasz megbízott előadó, MIE Vizuális Kommunikáció szak – tervezési tárgyakat oktat

2003–2005 szerkesztő, Octogon architecture & design

2002-től a Magyar Narancs c. hetilap külső munkatársa, és az Octogon architecture & design c. folyóirat munkatársa

2002 tavasz–2003 tavasz szövegíró, Leo Burnett Budapest Kft. – Relatív Reklámügynökség Kft., majd TCR Kommunikációs Ügynökség – Ampersand Kft.

2002 tavasz programfelelős, Historic Places in Central Europe, CEU Press

2000 ősz–2001 tavasz, tagja az ELTE Bölcsészeti Informatika Önálló Program (BIÖP) tanácsadó testületének az Informatikai Kormánybiztosság Nemzeti Információs Társadalom Stratégia c. programjában

1999/2000-es tanév, Philology in the Internet Era c. nemzetközi ülésszak, szervezőbizottsági tag

1999 október, Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár (Schwerpunkt: Ungarn Unbegrenzt), a BIÖP tagjaként tartalomipari kiállító

2000 tavaszától az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének (RMIT) óraadója – eszmetörténeti kurzusokat tart

1999 tavaszától, a BIÖP óraadója – információtörténeti kurzusokat tart

1998–2000 az Új Magyar Építőművészet recenzense

1997 június, a 3. International Renaissance Meeting tudományos titkára

1996 tavasz, újságíró-gyakornok, Magyar Narancs (Snoblesse Oblige-rovat)

1995 november, a Régi Modernek. Matematikai poétikák a középkortól a Felvilágosodásig c. konferencia tudományos titkára Pálfi Norberttel együtt

1995–től 2002-ig az ELTE BTK Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER) tudományos titkára

1994-től folyamatosan publikál, tanulmányai, cikkei és recenziói többek között az Iskolakultúra, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Helikon, a BUKSZ, a Café Babel, a Törökfürdő, a Magyar Építőművészet, az Új Magyar Építőművészet, a Balkon, az OCTOGON architecture & design, a Stílus, a Villák, az.epiteszforum.hu, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Magyar Hírlap, az Élet és Irodalom, a VOLT, a Wanted és a Bruniana e Campanelliana hasábjain, illetve az Iparművészeti Múzeum, a Fiatal írók Szövetsége, a József Attila Kör, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az Vertigo, a Stalker, a Palimpszeszt, a debreceni Kossuth Egyetemi Kiadó, és a Balassi Kiadó könyvkiadványaiban jelentek meg.


Tanulmányok:

2005. június, az irodalomtudományok doktora (PhD) summa cum laude minősítéssel, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola – CHER; a doktoravatás időpontja: 2005. november 22.

2001–2002 posztgraduális tanulmányok (késő reneszánsz és kora újkori történelem Európában), Central European University (CEU), Budapest – Történelem Tanszék, Doctoral Support Program

2001 február–augusztus, posztgraduális tanulmányok (reneszánsz filozófiatörténet, Tommaso Campanella politikai gondolkodása), Istituto Universitario Orientale (IUO), Nápoly – Filozófia és Politikaelméleti Tanszék

1999 nyár, posztgraduális tanulmányok (klandesztinus filozófiai irodalom, nyilvánosság és cenzúra a koraújkori Európában, 24. Nemzetközi Nyári Kurzus), Herzog August Bibliothek (HAB), Wolfenbüttel

1998–2002 posztgraduális tanulmányok (irodalomtudomány, reneszánszkutatások), CHER

1998. június 30. Magyar Irodalom- és Nyelv szakos egyetemi előadó (MA-fokozat), kitűnő minősítés, ELTE

1997 nyár, pregraduális kurzus (német társadalom és kultúra a 20. században), Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg

1993–1998 Magyar Irodalom- és Nyelv szak (major), Esztétika (minor), ELTE


Ösztöndíjak, elismerések, Támogatások:

2005. szeptemberétől az MTA Irodalomtudományi Intézetének junior ösztöndíjasa

2005. június 12. Szép Magyar Könyv 2004 – Oklevél és Miniszterelnöki Különdíj a Magyar design c. könyvért (Gabó Ádámmal, Martinkó Józseffel és Vadas Józseffel együtt)

2004 október, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia támogatása a smolenicei The Role of Magic in the Past c. konferencián való részvételre

2004 április, a Foundation for Intellectual History (London) ösztöndíja az International Society for Intellectual History (ISIH) Helsinkiben, 2004 júliusában megrendezett konferenciáján való részvétel támogatására

2003. október, a Foundation for Intellectual History (London) ösztöndíja az ISIH isztambuli konferenciáján való részvétel támogatására

2003. február, Pulitzer-díj (az Octogon architecture & design c. folyóirat szerkesztőségének tagjaként)

2001/2002-es tanév, a CEU ösztöndíjasa (Soros Full Scholarship)

2001 szeptember–november, a wolfenbütteli HAB ösztöndíjasa (Günther Findel/Rolf und Ursula Schneider Stiftung)

2001 február–augusztus, Socrates-Erasmus–ösztöndíj, IUO, Nápoly

2000 nyár, támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól a Miscellanea c. antológia kiadására és szerkesztésére (a József Attila Körrel és a Kijárat Kiadóval közösen)

1999 nyár, a wolfenbütteli HAB ösztöndíjasa

1998-2001 állami PhD-ösztöndíjas, CHER

1997 nyár, a heidelbergi Ruprecht-Karls Universität ösztöndíjasa

1997 tavasz, „Diákok a tudományért”, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja

1996/97-es és 1997/8-as tanév, Köztársasági Ösztöndíj (az 1997/8-as tanévben az ELTE BTK Dékáni Lista 2. helyén)

1994 tavasz, 1996 tavasz az ELTE BTK tudományos ösztöndíja, 1997 ősz az ELTE BTK kiemelt tudományos ösztöndíja


Fontosabb előadások:

2005. május 27. Herborni politikaelmélet Erdélyben (a Politika műfajai a régi magyar irodalomban c. tudományos ülésszakon, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar tanszékeinek közös szervezésében), Gyula

2004. október 29. A költői játék ismeretelméleti szerepe a korai újkorban – Adalékok a Lusus poetici értelmezéséhez (Emlékkonferencia Szenci Molnár Albert szótára megjelenésének 400. évfordulójára a Károli Gáspár Református Egyetem és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében), OSzK

2004. október 26. Magic and Demonology in Albert Szenci Molnár’s Commonplace-book (The Role of Magic in the Past c. nemzetközi konferencián, a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézete szervezésében), Smolenice

2004. szeptember 21. Koraújkori információtörténet és a design (a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportjának szervezésében), MIE

2004. július 28. Right Reason, Experience and the Holy Scripture – Sources of Cognition in J. H. Alsted’s Transylvanian Works (az ISIH 7., Uses and Abuses of Reason c. konferenciáján), University of Helsinki

2004. május 7. Az olvasó mint mentális „filmrendező” (a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportja konferenciáján), MIE Galéria

2004. március 26. Unitárius-református hitviták Erdélyben a Rákócziak idején (Viskolcz Noémivel A hitviták műfajai, argumentációja, funkciói c. konferencián), Miskolci Egyetem

2003. december 12. On the Nobility and Pre-eminence of the Female Sex. A 17th-Century Transylvanian Interpretation of H. C. Agrippa von Nettesheim’s De nobilitate (az ISIH 6., Alterity and the Experience of Limits c. konferenciáján), Bosporus University, Isztambul

2003. november 13. Apáczai és Alsted (a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Apáczai-konferenciáján)

2002. szeptember 27. Nyilvános interjú Howard Hotsonnal, a Centre for Early Modern Studies (University of Aberdeen) vezetőjével, RMIT

2002. május 25. „Imperium Messiae” Háromságelvű, retorizált világkép és a pánszofikus reformtörekvések nemzetfelettisége Erdélyben (a Relígió, retorika, nemzettudat c. tudományos ülésszakon, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar tanszékeinek közös szervezésében), Debrecen

2001. január 24. Kolosi Török István (új források, új értelmezések), MTA Irodalomtudományi Intézet

2000. június 8. The Art of Combination in Alsted’s Transylvanian Texts (a Philology in the Internet Era c. nemzetközi ülésszakon), CHER

1999. november 25. Egyetemes tudomány és a világvége, CHER

1999. április 15. Szenci Molnár Albert és a „rózsakeresztes gondolkodásmód”, CHER

1999. január 25. Vajon elszigetelt volt-e Alsted kombinatorikus szónoklattana Erdélyben?, MTA Irodalomtudományi Intézet


Tagság szakmai szervezetekben:

2004-től a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportjának tagja

2003-tól az International Society for Intellectual History tagja

2002-2004 az Octogon Építészkritikai Műhely tagja

2002-től a CEU Alumni Society tagja

1994-től a CHER tagja


Kurzusok, szemináriumok:

2005/2006-os tanév őszi félév, Designelmélet, Technika és kultúrtörténet (MIE), Koraújkori eszme- és információtörténeti kérdések – Spinoza: Tractatus theologico-politicus (RMIT, BIÖP)

2004/2005-ös tanév tavaszi félév, Reneszánsz eszme- és információtörténet (RMIT, BIÖP), Egyéni projektek (MIE VKT)

2004/2005-ös tanév őszi félév, Reneszánsz jövőképek – Bacon, Campanella és Comenius (RMIT, BIÖP), Signatura rerum – külcsín és belbecs (MIE Vizuális Kommunikáció Tanszék)

2003/2004-es tanév tavaszi félév, Reneszánsz ismeretelmélet (RMIT, BIÖP)

2003/2004-es tanév őszi félév, Reneszánsz filozófiai szövegolvasás (RMIT), Koraújkori információtörténet 2 (BIÖP)

2002/2003-as tanév tavaszi félév, Koraújkori információtörténet (BIÖP)

2002/2003-as tanév őszi félév, Filológia (RMIT), Az informatikatörténet szakirodalma 2 (BIÖP)

2001/2002-es tanév tavaszi félév, Eszmetörténet és régi magyar irodalom (RMIT), Válogatás: az informatikatörténet szakirodalma (BIÖP)

2001/2002-es tanév őszi félév, Régi magyar eszmetörténet (RMIT)

2000/2001-es tanév tavaszi félév, Eszmetörténet és informatika (távszeminárium) (BIÖP)

2000/2001-es tanév őszi félév, Informatika és apokaliptika a kora újkorban és Szenci Molnár jegyzetelőfüzete (BIÖP)

1999/2000-es tanév tavaszi félév, Kora újkori gondolkodástörténet: Alsted Erdélyben (RMIT), Szenci Molnár jegyzetelőfüzete (BIÖP)

1999/2000-es tanév őszi félév, Irodalomtudományi informatika és a régi magyar irodalomelmélet (BIÖP)

1998/1999-es tanév tavaszi félév, Az irodalomtudományi informatika „őstörténete” Lullustól Leibnizig (BIÖP)


Nyelvtudás:

Angol, állami középfokú nyelvizsga, Advanced TOEFL a CEU felvételi idején (2001), CEU DSP-gyakorlat; olvasás: kitűnő, beszéd: előadóképes, írás: tanulmányírási szint

Olasz, PhD-nyelvizsga (ELTE, Olasz Tanszék, 2002), ERASMUS-gyakorlat a nápolyi Istituto Universitario Orientálén (szemeszter végi vizsga olasz nyelven); olvasás: kitűnő, beszéd: tárgyalási szint, írás: megfelelő

Latin, érettségi (József Attila Gimnázium, 1992)

Német, gimnáziumi tanulmányok; olvasás: jó, beszéd: tárgyalóképes, írás: megfelelő