itt van egy kép MTA ITI

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc-díjának átadása
Dávidházi Péternek

Hegedüs Béla előadása és az Építész a kőfejtőben c. tanulmánykötet átadása

Bp., MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, 2010. október 8.

Fotók (Csörsz Rumen István, Mráz László, Tüskés Anna)

Dávidházi Péter köszönő szavai a díj átvételekor

Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry:
Tanulmányok Dávidházi Péter
hatvanadik születésnapjára
– Studies Presented to Péter Dávidházi
On His Sixtieth Birthday,

Budapest, rec.iti, 2010.

A kötet hamarosan elérhető lesz
a rec.iti honlapján

További képgalériák