MTA BTK ITI logo MTA BTK ITI
Felépítés

Bibliográfiai Osztály

Az osztály története

A Bibliográfiai Osztály 1957-ben alakult meg Kemény G. Gábor vezetésével, akit e tisztségben 1962-től Gerézdi Rabán, 1965-től Vargha Kálmán, majd 1985-től haláláig Kókay György követett. A kezdeti kisebb-nagyobb irodalomtörténeti bibliográfiai munkálatok és feladatok elvégzése után, az 1960-as években bontakozott ki az a nagyméretű, a tudományág történetében példátlan, összegző bibliográfiai vállalkozás, amelynek célja az eddigi magyar irodalomtörténeti szakirodalom teljes összegyűjtése, rendezése és sorozat keretében való publikálása volt A magyar irodalomtörténet bibliográfiája címmel. A bibliográfia irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket és kritikákat, valamint kritikai kiadásokat, életműsorozatokat és jegyzetekkel ellátott szövegközléseket vesz figyelembe. Az 1970 előtti szakirodalmat a nagy irodalomtörténeti korszakok szerint osztályozták, ezen belül általános és személyi részre tagolva.

Az 1970–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az OSZK éves bibliográfiai összeállításai tartalmazzák. A bibliográfia további kötetei ismét az Intézetben készültek: az 1991–1995 közötti kötet 2007-ben jelent meg (főszerkesztő: Kókay György, szerkesztők: B. Hajtó Zsófia és Csóra Karola). Az 1996–2000 közötti évek bibliográfiája Csóra Karola szerkesztésében jelent meg, 2013-ban. 2013-tól az irodalomtörténeti bibliográfia évenkénti bontásban, adatbázisban, az interneten fog megjelenni. Ennek a munkának az előkészületei jelenleg is folynak.

Munkatársak

Benda Mihály

Sőrés Zsolt (4 órában)

Stauder Mária – bibliográfus, osztályvezető

Újváriné Tüskés Anna