itt van egy kép MTA BTK ITI
Deczki Sarolta

Deczki Sarolta

(1977)

Fiatal kutatói ösztöndíjas, Modern Magyar Irodalomtörténeti Osztály

Főbb kutatási területek

a husserli filozófia idő- és kríziskoncepciója

a rend és normativitás alakzatai a fenomenológiában

a magyar szellemtörténeti iskola és a német szellemtudomány

a kritika története a rendszerváltás óta

kortárs magyar próza

Fontosabb publikációk

Deczki Sarolta publikációi az MTMT-ben

Részletes önéletrajz

Teljes publikációs jegyzék

deczki.sarolta@btk.mta.hu