itt van egy kép MTA ITI

Illyés Gyula Archívum és Műhely:
Segédanyagok a könyvjegyzékek és periodika-jegyzékek használatához

Periodika-jegyzékek | Könyvjegyzékek

Címleírási rövidítéseink

Akadémiai. = Akadémiai Kiadó

AngIr.I. = Angol, amerikai és angol nyelvű szépirodalom

AntIr.I. = Antik szépirodalom

átdolg. = átdolgozta

Athenaeum. = Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság

bev. = bevezetés, bevezette, a bevezető tanulmányt írta

BolIr.I =. Bolgár szépirodalom

Bp. = Budapest

CsehIr.I. = Cseh szépirodalom

Dacia. = Dacia Kiadó

Egyéb.II. = Egyéb szakirodalom (természettudományok, útleírások stb.)

Egyéb.II.−Klny. = Egyéb szakirodalmi különlenyomatok

EgyébIr.I = Egyéb szépirodalmak

EgyébPer = Egyéb periodika

Európa = Európa Kiadó

Élet. = Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság Kiadása. Révai Bizomány

é. n. = év nélkül

évf. = évfolyam

Fil. = Filozófia

Finnug.II. = Finnugrisztika (Nyelvészet, irodalomtörténet stb)

Finnug.II.−Klny. = Finnugrisztika különlenyomatok

FinnugIr.I. = Finnugor népek irodalma

ford. = fordítás, fordította

főszerk. = főszerkesztő

Franklin. = Franklin Társulat

FrAnt. = Francia és francia nyelvű szépirodalmi antológiák

FrIr.I. = Francia és francia nyelvű szépirodalom

FrIr.II. = Francia és francia nyelvű irodalomtörténet

FrIr.II.−Klny. = Francia és francia nyelvű irodalomtörténet különlenyomatok

FrPer = Francia és frankofon periodika

füz. = füzet

h. n. = hely nélkül

HorIr.I. = Horvát szépirodalom

IGy = ’ILLYÉS GYŰJTEMÉNY’ szövegű ovális pecséttel és leltári számmal ellátott kötet

IGYGY = „ILLYÉS GYULA gyűjtemény” szövegű pecséttel és leltári számmal ellátott kötet

IGYK = Illyés Gyula Könyvtára kézzel írott rövidítéssel és leltári számmal ellátott kötet

ill. = illusztráció, illusztrálta

Irodalmi. = Irodalmi Könyvkiadó

Jegyz. = jegyzetekkel ellátta, a jegyzeteket írta

Jelenkor. = Jelenkor Kiadó

k.n. = kiadó nélkül

KnIr.I. = Kínai szépirodalom

Kortárs. = Kortárs Kiadó

Kossuth. = Kossuth Könyvkiadó

köt. = kötet

közread. = közreadó, közreadta

Kriterion. = Kriterion Könyvkiadó

L. = Lásd

LenIr.I. = Lengyel szépirodalom

Madách. = Madách Könyv- és Lapkiadó

Magvető. = Magvető Kiadó

Magyar Élet. = Magyar Élet Könyvkiadó, Magyar Élet Kiadás(a)

Magyar Helikon. = Az Európa Kiadó vállalkozása, lényegében egyik osztálya.

MAnt. = Magyar szépirodalmi antológiák

MIr.I. = Magyar szépirodalom

MIr.II. = Magyar irodalomtörténet

MIr.II.−Klny. = Magyar irodalomtörténet különlenyomatok

Móra. = Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

MPer = Magyar periodika, hungarica

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

Művelt Nép. = Művelt Nép Könyvkiadó

MűvTört. = Művészettörténet

MűvTört.−Klny. = Művészettörténet különlenyomatok

NémIr.I. = Német és német nyelvű szépirodalom

Népr. = Néprajz

Népr.−Klny. = Néprajz különlenyomatok

NPI = Népművelési Propaganda Iroda

Ny. = Nyomda

Nyelv.II. = Nyelvészet

Nyelv.II.−Klny. = Nyelvészet különlenyomatok

Nyugat. = Nyugat Kiadó és Irodalmi Részvénytársaság

OlIr.I. = Olasz szépirodalom

OrIr.I. = Orosz, orosz nyelvű és szovjet szépirodalom

összeáll. = összeállította

p. = pagina (oldal)

PIM = Petőfi Irodalmi Múzeum

pld. = példány

PorIr.I. = Portugál és portugál nyelvű szépirodalom

Püski. = Püski Kiadó

RomIr.I = Román szépirodalom

Rt = Részvénytársaság

sajtó alá rend. = sajtó alá rendezte

Singer és Wolfner. = Singer és Wolfner Irodalmi Intézet és Részvénytársaság

SkanIr.I. = Skandináv szépirodalom

SpaIr.I. = Spanyol és spanyol nyelvű szépirodalom

sz. = szám (időszaki kiadványok, folyóiratok, hetilapok, napilapok esetében), számú,
számmal ellátott, számozott

SzeIr.I. = Szerb szépirodalom

Szépirodalmi. = Szépirodalmi Könyvkiadó

szerk. = szerkesztő, szerkesztette

Szính. = Színház

színpadra alk. = színpadra alkalmazta

SzloIr.I. = Szlovén szépirodalom

SzlovIr.I. = Szlovák szépirodalom

Szoc. = Szociológia, szociográfia

szöveggond. = szöveggondozó, a szöveget gondozta

t. = tábla

TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Tört. = Történelem

Tört.−Klny. = Történelem különlenyomatok

u. f. = új folyam

Új Idők. = Új Idők Irodalmi Intézet Részvénytársaság

vál. = válogatta

VAnt. = Világirodalmi antológiák

VIr.II. = Világirodalom-történet

Zene.I-II. = Zene, zenetörténet

Zene.I-II.−Klny. = Zene, zenetörténet különlenyomatok

Zrínyi = Zrínyi Kiadó, Zrínyi Katonai Kiadó