itt van egy kép MTA BTK ITI
Felépítés

Az Illyés Gyula Archívum létét garantáló 10 éves szerződés 2012 decemberében lejárt.
Az MTA elnöke, Pálinkás József és Illyés Mária, az író leánya és örököse által aláírt új szerződés szerint
Illyés Gyula írói hagyatéka az MTA Könyvtára tulajdonába került.
Ezért az Archívum megszűnt.
Az Illyés-hagyaték és az Archívumban elhelyezett más hagyatékok,
valamint a teljes bútorzat költöztetését 2013. február 8-án befejeztük.

Hopp Lajos hagyatéka a BTK ItI Archívumába, Krasznahorkai László hagyatéka a BTK ItI Archívumába,
Gara László hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumba,
a Babits Mihály művei kritikai kiadásához nélkülözhetetlen, forrás értékű anyagok
az ELTE BtK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárába kerültek.

2013. február 12.

Stauder Mária

Illyés Gyula Archívum és Műhely

Illyés Gyula Archívum
(MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)
Budapest, VI. Teréz krt. 13. I. em.
H-1067

Tel/fax: 321-1141, tel.: 322-0425/135
E-mail: illyesarchivum@iti.mta.hu
Honlap: www.iti.mta.hu/illyes.html

Nyitvatartás

Az Illyés Gyula Archívum és Műhely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete keretein belül kezdte meg működését. Az ünnepélyes megnyitó 2003. április 15-én volt. Az Archívumban kapott helyet Illyés Gyula könyvtárának, és kéziratos hagyatékának jelentős része. Fotók, videofelvételek és hangkazetták is az Archívumba kerültek.

A könyvtár nagyrészt az Illyés Gyulának dedikált köteteket tartalmazza. Eredeti állapotát Takács Mária: Illyés Gyula könyvtára című két kötetes munkája őrzi.

A könyvek számbavétele és újrarendezése megtörtént.

  1. Könyvjegyzék az Archívumba került könyvállományról. (Készítették: Benda Mihály, Morvay Kinga, Papp Szilvia Anikó, Stauder Mária. Szerkesztette: Stauder Mária.)
  2. Periodika
  3. Segédanyagok a könyvjegyzék és a periodika-jegyzékek használatához

A hozzánk került hangkazetták és videofelvételek archiválása (CD-re mentése) megtörtént. Ezzel a kutatók kiszolgálása a hang és video anyagra vonatkozóan is lehetővé vált. Az archiválási munkát a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárának munkatársai segítségével végeztük el. A hangzó anyag részletes leírása, feltárása folyamatos munkánk.

Feldolgozó munkánk során jelentős segítséget kapunk Illyés Máriától (beszédhangok felismerése, beszélgetésben elhangzó, gyakran francia [idegen] nevek, szövegek azonosítása stb.) A felvételek irodalomtörténeti értéke kiemelkedően jelentős lehet, elsősorban a huszadik századi, azon belül a francia–magyar irodalmi kapcsolatokat feldolgozó kutatók, egyetemi hallgatók számára.

A kéziratos hagyatékot (a megjelent művek kéziratai, gépiratok, naplójegyzetek) Illyés Gyuláné (Kozmutza Flóra) és az általa felkért tanácsadó szakemberek segítségével kialakított rendezési elvek szerint őrizzük az Archívumban. A kéziratos hagyaték az Akadémiai Kézirattár szabályai szerint kerül újrafeldolgozásra. A kéziratként őrzött gépiratok, lapkivágatok, nyomdai korrektúrapéldányok, feljegyzések, aprónyomtatványok (plakátok, műsorfüzetek) és más, nem szigorúan kéziratnak tekinthető anyag szétválasztása, regisztrálása folyamatos munkánk.

Tájékoztatjuk az érdeklődöket az író levelezésével kapcsolatban. A kutatók számára betekintést biztosíhatunk az Illyés Gyulához írott levelekbe is. Szívesen veszünk minden olyan közlést, hogy az ismert közgyűjteményeken kívül, hol található/találhatóak Illyés által írott levél/levelek vagy egyéb kéziratok. (Gyűjtőnél, tulajdonosnál, az eredeti címzettnél, annak utódjánál esetleg családtagjánál.)

Nyitvatartási időnkben a kézirattárakban szokásos rend szerint fogadjuk a kutató-olvasókat.

2005 júliusában az Archívumba került Gara László írói hagyatéka. A hagyatékot Párizsból szállították Budapestre, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Párizsi Magyar Kulturális Intézet segítségével. A hagyatékról készült másolatok Párizsban maradtak.

Az Archívum tanácstermében az Irodalomtudományi Intézet más osztályaival, egyetemi tanszékekkel, könyvkiadókkal közösen szervezett tanácskozásoknak, könyvbemutatóknak adunk helyet.

Az Archívum munkatársai

Tudományos vezető: Pomogáts Béla

Archívumvezető: Stauder Mária

Munkatársak: Benda Mihály; Tüskés Anna

Kulin Ferenc (tanácsadó, Illyés Gyula írói hagyatékáért felelős kuratórium tagja, külső munkatárs)

Képek:

További fotósorozatok az Intézet Galériájában találhatók