itt van egy kép MTA BTK ITI
Felépítés

Eötvös Könyvtár

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Telefon: (36 1) 279-2767

iti-konyvtar@btk.mta.hu

On-line katalógus (a könyvgyűjtemény kb. felét tartalmazza, a másik fele és a folyóiratok helyben cédulakatalógusban kereshetők)

Nyitva tartás: hétfőtől szerdáig 9-től 17 óráig, pénteken 9-től 16 óráig.

Az Eötvös Könyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai és az Eötvös Collegium hallgatói számára kölcsönzési lehetőséggel; olvasóterme mindenki előtt nyitva áll.

Az Intézet könyvtárának alapja az 1895-ben létrehozott Eötvös Collegium könyvtára. A gyűjtemény történeti magját br. Eötvös József könyvtára adta, melyet az alapítástól a mai napig különgyűjteményként őrzünk.

A könyvtár az 1950-ben megszüntetett Eötvös Collegiumtól a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárához került, majd 1956-ban az Irodalomtudományi Intézet szakkönyvtára lett. Vezetői: Szőke Sándor (1956–1963), Bor Kálmán (1963–1973), Vujicsics D. Sztoján (1973–1975), Stoll Béla (1975–1977), Németh Miklós (1977–1986) és Németh S. Katalin (1986–2007), jelenlegi megbízott vezetője Zarnóczkiné Héjjas Eszter.

A könyvtár gyűjtőköre az irodalomtudomány valamennyi szakágazata (kiemelt fontossággal a kortárs magyar szépirodalom, az összehasonlító irodalomtörténet, az irodalomelmélet és a reneszánsz-kutatás). Társadalomtudományi szakkönyvtári funkciójából adódóan és a lehetőségek függvényében naprakészen gyűjti a legfontosabb magyar és külföldi humán tudományi szakirodalmat. A külföldi kiadványok beszerzésében jelentékeny szerepe van a nemzetközi csereforgalomnak. A tervszerű gyarapítás eredményeképpen jelenleg mintegy kétszázezer kötet 80%-a szakrend szerinti elrendezésben szabadpolcon hozzáférhető. A már nem élő folyóirat-évfolyamok megőrzése mellett 120 periodika új számait vehetik kezükbe olvasóink. Az akadémiai hálózat részeként on-line hozzáférésünk van az EISz adatbázisaihoz (akadémiai folyóirat-gyűjtemény, JSTORE).

Könyvtárhasználati szabályzat (Kivonat az MTA BTK Kutatóközponti Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzatából)

Látogatási és kölcsönzési szabályok az Eötvös József Collegium tagjai számára

Könyvtártörténet dióhéjban

Munkatársak

Zarnóczkiné Héjjas Eszter mb. könyvtárvezető – z.hejjas.eszter@btk.mta.hu

Botka Anikó – botka.aniko@btk.mta.hu

Forrásy Viktória – forrasy.viktoria@btk.mta.hu

Markó Veronika – marko.veronika@btk.mta.hu