itt van egy kép MTA BTK ITI
Máté Ágnes

Máté Ágnes

(1983)

Posztdoktori ösztöndíjas, Reneszánsz Osztály

PhD

Főbb kutatási területek

Az itáliai humanizmus magyarországi recepciója (14–16. század)

Enea Silvio Piccolomini Historia de duobus amantibus c. novellájának európai elterjedése

Fordításelmélet

Tanulmányok

2001–2006 SZTE BTK olasz nyelv és irodalom tanárképes bölcsész szak

2001–2007 SZTE BTK magyar nyelv és irodalom tanárképes bölcsész és tanár szak

2002–2007 SZTE BTK régi magyar irodalom/művelődéstörténet speciális képzés

2006–2009 SZTE BTK neolatin irodalom PhD–képzés

2011 doktori (PhD) fokozat neolatin irodalom (SZTE BTK); disszertáció: „Mostan kiváltképpen két ifjú szerelmesnek szerencséjét éneklem”. Bevezetés az Eurialus és Lucretia neolatin filológiájába, summa cum laude; témavezető: Szörényi László

Kutatói ösztöndíjak

2007. április 1–15. A Magyar Tudományos Akadémia és a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia államközi ösztöndíja

2007: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Diákok a tudományért” ösztöndíja

2008: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, 1 hónap, Wolfenbüttel, Németország

2009: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, 1 hónap, Firenze, Olaszország

2010: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, 1 hónap, München, Németország

2010: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Róma, Olaszország (2010. október–2011. január)

2011: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, 1 hónap, Trieszt, Olaszország

Főbb publikációk

Könyv

Tanulmányok, cikkek

Publikációs lista

Életrajz

mate.agnes@btk.mta.hu