itt van egy kép MTA BTK ITI
Felépítés

Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára

Debrecen – Budapest, 2012

Szerkesztők: Békés Enikő és Tegyey Imre

A hálózati változat nem tartalmazza az idegennyelvű cikkeket,
Havas László francia tanulmánya helyett pedig itt egy új, magyar nyelvű cikke szerepel.

A teljes kötet letöltése (PDF, 6,1 MB)

Különnyomatok (pdf)

Köszöntő (Békés Enikő)

Tabula gratulatoria

Tartalomjegyzék

Békés Enikő: Aurelio Lippo Brandolini Az emberi sorsról és a test betegségének elviseléséről írott dialógusának műfaja a humanista hagyományban

Bibor Máté János: Ungvárnémeti Tóth László egy vitatott hitelű versének azonosítása

Boda Miklós: Handó György könyvtáráról egy pécsi emléktábla ürügyén

Bolonyai Gábor: Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában

Csehy Zoltán: „Adeste, hendecasyllabi, quot estis!” (A repetitív és a refrénes hendecasyllabus a humanista költészetben, különös tekintettel Janus Pannonius költeményére)

Dalloul Zaynab: Berger Illés és a Domus augustissimae austriae columnae sidera c. eposza

Ekler Péter: „Epistolaris itaque formula Attenuato stilo ducetur potissimum ...”. Az ideális stílusnem kérdése Augustinus Moravus Olomucensis De modo epistolandi-jában

H. Kakucska Mária: Juan Luis Vives és a spanyol reneszánsz irodalom egyik rejtélye

Jankovits László: Jacobus Piso levelezése Erasmusszal

Kasza Péter: Stemma correctum sive completum. Adalékok a Brodarics-szöveghagyomány kérdéséhez

Kertész Balázsné: Andreas Pannonius Énekek éneke kommentárjának prológusa a középkori kommentárelőszavak tükrében

Kiss Farkas Gábor: A magyarországi humanizmus kezdeteiről (Pierpaolo Vergerio, Vitéz János és Johannes Tröster)

Lázár István Dávid: Francesco Petrarca: Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis c. polemikus írása és helye az életműben

Lengyel Réka: Egy Petrarcának tulajdonított Vergerio-hely a Szalkai-kódexben (1489/90)

Madas Edit: Sursum sonet laudis melos

Máté Ágnes: Corvimachia, avagy a sólyom-holló háború motívuma Piccolominitől Prayig

Polgár Anikó: Ceres és Iacchus ajándékai. Adalékok egy Janus Pannonius-epigramma értelmezéséhez

Ritoókné Szalay Ágnes: Janus Pannonius és Várad

Szentmártoni Szabó Géza: „Romulidae Cannas”, avagy egy ál-Janus Pannonius-vers utóélete, eredeti szövege és valódi szerzője

Szilágyi Emőke Rita: Vitéz János és Enea Silvio Piccolomini levelezése az 1450-es években

Szörényi László: Áttekintés az utóbbi évtizedek magyarországi reneszánsz kutatásáról – Firenze, Villa I Tatti, 2007 –

Takács László: Megjegyzések Bartolomeo Fonzio Tadeus vel de locis Persianis című művének szövegtörténetéhez

Tar Ibolya: Catullus és a humanitas Romana

Havas László: Unisonum carmen: Egy verses erkölcstani kézikönyv a magyarországi katolikus reform hajnalán