itt van egy kép MTA BTK ITI

Helikon Irodalomtudományi Szemle

A Helikon 1955 óta jelenik meg, évente négy számban. A folyóirat neve 1955–1957-ig Irodalmi Figyelő, 1958–1963-ig Világirodalmi Figyelő, 1964–1991-ig Helikon Világirodalmi Figyelő volt. Az 1992-es évfolyamtól a Helikon alcíme a tényleges érdeklődési területét kifejező Irodalomtudományi Szemle.

A folyóirat az irodalomtudomány nemzetközi kutatási eredményeiről ad tájékoztatást. Érdeklődési körébe tartoznak az irodalomelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány, a modern világirodalom elvi, történeti, módszertani kérdései és a művelődéstörténetnek az irodalommal határos területei. Számai 1963 óta tematikusak: egy-egy szakterület, illetve probléma köré szerveződnek, a lehetőségek szerint figyelembe véve a legújabb tudományos irányzatok nézeteit.

A már bemutatott témáknak a teljes listáját minden számában közreadja. Az összefoglaló tanulmányokat és a részproblémákat tárgyaló szemlecikkeket hazai és külföldi szerzők írják. Néhány irodalomtudományi alapmű, tanulmány mindmáig csak ezekben a Helikon-számokban olvasható magyarul. A folyóirat rendszeresen beszámol az irodalomtudomány nemzetközi eseményeiről, kongresszusairól, tanácskozásairól, dokumentálva az egymástól eltérő álláspontokat, módszertani vitákat.

A Szerkesztőbizottság tagjai: Varga László főszerkesztő, T. Erdélyi Ilona, Földes Györgyi, Gránicz István, Hites Sándor, Karafiáth Judit (könyvrovat), Odorics Ferenc, Szentpéteri Márton, Szili József, Sőrés Zsolt (technikai szerkesztő).

A szerkesztőség emailje: helikon@iti.mta.hu

Tematikus számok jegyzéke (1955–2014)