itt van egy kép MTA BTK ITI
Korábbi események

Korábbi események (2015)

A 2015 előtti események éves bontásban, külön lapokon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2014 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái és a konferenciakötetei (1970–2013; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

*

Intézetünk egykori főmunkatársa (1965–1975),

Hankiss Elemér

életének 86. évében 2015. január 10-én elhunyt.

Pályatársak, tanítványok emlékezése az MTA honlapján

2015. február 7., 14 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

A 2015. évi Martinkó András-díj ünnepélyes átadása

A díjat Csörsz Rumen István érdemelte ki, Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet című tanulmányával (Ki vagyok én? Nem mondom meg: Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 203–226).

2015. február 16., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

A 2015. évi Erdődy Edit-díj ünnepélyes átadása

A 2015-ben alapított díjat első ízben Horváth Györgyi érdemelte ki, Utazó elméletek: Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban (Budapest, Balassi, 2014) c. könyvéért.

Fényképek

Hites Sándor,
az Intézet XIX. századi osztályának főmunkatársa
2015. március 3-án
Főigazgatói Dicséretben részesült
a készülő új magyar irodalomtörténeti kézikönyv II. kötetének koncepciójáért.

Szívből gratulálunk!

Tudósítás az MTA BTK honlapján

Vitaülések, előadások

2015. január 28., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Ötvös Péter: „térdet fejet neki hajték, kin ő csak elmosolyodék”. Találkozás Júliával

Szervező: Reneszánsz Osztály

2015. február 24., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Vadai István: Balassi, Rimay és Szenci Kertész Ábrahám – Az Istenes énekek kiadástörténetének új modellje

Szervező: Reneszánsz Osztály

2015. március 17., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Malina János: Olasz librettók és magyar könyvek Eszterházán

Rezümé

Szervező: XVIII. századi Osztály

Konferenciák, szimpozionok

2015. január 21.

Miskolc, MTA MAB székháza (Erzsébet tér 3.)

Emlékülés Kulcsár Péter születésének 80. évfordulóján

Program

2015. március 5., 18 óra

Budapest, Eötvös Collegium Klubterme (Ménesi út 11-13)

Hankiss Elemér-emlékest

Program

2015. március 18.

Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Az értelmezés hatalma I. A régi magyar irodalomtörténet-írás mint történetírói metodológia

Tudományos tanácskozás a REFO500 keretében

Program

Az előadások videofelvétele (Tüskés Anna)

Könyvbemutatók

2015. január 29., 17 óra

Budapest, Írók Boltja (VI., Andrássy út 45.)

Ács Pál: Átszitált idő: Tinóditól Tandoriig

Pozsony, Kalligram, 2014.

A kötetet bemutatják: Erdélyi Gabriella, Urfi Péter

A beszélgetést vezeti: Mészáros Sándor

A könyvbemutató videofelvétele (YouTube)

2015. február 2., 18 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Károlyi M. u. 16.)

Az új Horatius

A köteteket bemutatják: Kecskeméti Gábor és Déri Balázs

Az est moderátora: Ritoók Zsigmond

Meghívó (pdf)

Doktori védések

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők