Tarnai Andor munkássága
A „Tarnai Andor munkássága” honlapról

2019. augusztus 25-én múlt huszonöt éve, hogy Tarnai Andor (1925–1994), a 20. századi magyar irodalomtörténeti kutatás egyik legmeghatározóbb alakja elhunyt. Hajdani munkahelye, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete ebből az alkalomból készítette el a munkásságának egészét bemutató jelen honlapot.

A honlapon megtalálható Tarnai Andor teljes életműve. Műveit műfaji csoportokba osztottuk, azokon belül a bibliográfiai adatok időrendben sorakoznak. Ha a listákon bármely tétel adataira kattintunk, megjelenik azoknak a formátumoknak a listája, amelyekben az adott mű elérhető. A leggyakrabban az eredeti megjelenések fakszimiléit tartalmazó PDF fájlokat lehet megtekinteni vagy letölteni. Ezek a fájlok csaknem minden esetben a tartós megőrzésre optimalizált PDF-A formátumúak, és mindegyikükben a fakszimile alatt egy optikai karakterfelismeréssel készített szövegréteg is található, amelyben szabad szöveges keresési műveletek végezhetők. (Ha magát a kiadói fájlt tudtuk megszerezni, akkor a PDF természetesen eleve szöveges alapú, így kompromisszum nélkül alkalmas pontos keresésekre.) Ha egy-egy mű begépelt és ellenőrzött szövege rendelkezésünkre állott, akkor azt HTML és DOCX formátumban is közreadjuk. A kötetes kiadványoknál megadjuk azok fogadtatásának bibliográfiai adatait, és ezek az ismertetések, recenziók, bírálatok készítőjük nevére kattintva az esetek többségében szintén elolvashatók (vagy letölthetők).

A honlap ugyancsak tartalmazza a Tarnai Andorról szóló szakirodalom (interjúk, méltatások, emlékezések) szövegét. Külön csoportokban mutatjuk be az életmű ápolására és a hagyomány őrzésére az elmúlt negyedszázadban létrejött intézményes emlékezeti formákat (Tarnai-emlékhelyek, a Tarnai-díj, Tarnai-emlékkonferenciák).

Tarnai Andor munkásságáról először Németh S. Katalin készített bibliográfiai összeállítást
1985-ben , majd az adatokat Kecskeméti Gáborral közösen bővítették, és a kiegészített és javított bibliográfiai adatsor 1994-ben , 1996-ban és 2004-ben is megjelent. Ezek a munkálatok szolgáltak a jelen honlap alapjául. A digitalizáció javuló lehetőségei azonban módot adtak arra, hogy a lista a honlap összeállítása során is további tételekkel bővüljön, vagyis olyan Tarnai-írások regisztrálása is megtörtént, amelyek korábban a szűk szakmai közvélemény előtt is ismeretlenek voltak. Maguknak a szövegeknek a teljes körű összegyűjtését és egyetlen helyen való hozzáférhetővé tételét a jelen honlap biztosítja első alkalommal.

A honlap szerkesztési és informatikai fejlesztési feladatait Kecskeméti Gábor végezte el.

A honlap a következőképpen hivatkozható: Kecskeméti Gábor, szerk.
Tarnai Andor munkássága, v. 1.0 (2019. szeptember 24.). Szolgáltatja az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet. http://iti.mta.hu/tarnai/. A honlapon közzétett egyes szövegek hivatkozásakor akként járjunk el, hogy az eredeti papírkiadás bibliográfiai adatait hivatkozzuk, kiegészítve azokat a letöltött vagy megjelenített elektronikus példány URL címével. Példával szemléltetve: Tarnai Andor. Extra Hungariam non est vita… (Egy szállóige történetéhez). Modern filológiai füzetek 6. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969. http://iti.mta.hu/tarnai/bblitems/tarnai1969.pdf.

A szövegtár a
CC BY-NC-ND licenc szerint használható fel.


Tarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019