Tarnai Andor munkássága
Méltatások, emlékezések

Kattintson az elérhető formátumokért Fekete Judit. „A kritika története: Írják az Irodalomtörténeti Intézet munkatársai [Beszélgetés Szauder Józseffel]”. Magyar Nemzet 24, 194. sz. (1968. augusztus 18.): 4

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért U[ngváry] T[amás]. „A rádió mellett”. Magyar Nemzet 25, 257. sz. (1969. november 4.): 4

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Boronkai Iván. „Beszámoló az újabbkori latin tudományok II. nemzetközi kongresszusáról”. Antik Tanulmányok 20, 2. sz. (1973): 273–274

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Torda István. „»Nem volt élettervem«: Költészetnapi beszélgetés Keresztury Dezsővel”. Ország-Világ 22, 15. sz. (1978. április 12.): 22–23

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kiss Károly. „Terem a diófa: Beszélgetés Illés Endrével [A magyar kritika évszázadai c. kötetekről]”. Magyar Nemzet 35, 77. sz. (1979. április 1.): 9

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Mátyás [István]. „A magyar kritika évszázadai: Beszélgetés Sőtér Istvánnal”. Népszava 109, 153. sz. (1981. július 2.): 6

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Marafkó László. „Tanár tudósok – tudós tanárok: Katona József városában [Beszélgetés Orosz Lászlóval]”. Magyar Nemzet 36, 15. sz. (1982. január 19.): 5

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért K. N. I. „OTDK: A humán szekció a bölcsészkaron”. Egyetemi Lapok: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja 25, 6. sz. (1983. április 27.): 3

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Klaniczay Tibor, Nagy Péter, Németh G. Béla és Tolnai Gábor. „Tarnai Andor [Akadémiai levelező tagi ajánlás, 1985]”. Magyar Tudomány 91, 10–11. sz. (1984): 746–747

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Bíró Ferenc. „Tarnai Andor hatvanéves”. Irodalomtörténeti Közlemények 89 (1985): 385; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 14–15

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Klaniczay Tibor és Tolnai Gábor. „Köszöntő”. In Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról, szerkesztette Kovács Sándor Iván, 5–7. Budapest: Magyar Iparművészeti Főiskola, 1985; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 11–13

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Kovács Sándor Iván. „»Halotti beszéd«-kutatások”. Vigilia 50, 2. sz. (1985): 204–205; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 16–19

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Kovács Sándor Iván, szerk. Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról. Budapest: Magyar Iparművészeti Főiskola, 1985

Ism.: [Kovács Sándor Iván], Népszabadság 43, 147. sz. (1985. június 25.): 7

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Keresztury Dezső, Klaniczay Tibor, Németh G. Béla és Tolnai Gábor. „Tarnai Andor [Akadémiai levelező tagi ajánlás, 1987]”. Magyar Tudomány 93, 12. sz. (1986): 908

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kovács Sándor Iván. „Komoly játékok”. Irodalomtörténet 68 (1986): 250–255; ua., Két magyar zászlósúr c., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 20–22 (részlet)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Keresztury Dezső, Klaniczay Tibor, Németh G. Béla és Tolnai Gábor. „Tarnai Andor [Akadémiai levelező tagi ajánlás, 1990]”. Magyar Tudomány 97, 1. sz. (1990): T8–T9

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Bodnár György. „Tarnai Andor (1925–1994)”. Irodalomtörténeti Közlemények 98 (1994): 801–802; ua.: Bodnár György. „[Tarnai Andor (1925–1994)]”. Irodalomismeret 5, 4. sz. (1994): 80–82; ua., in Kecskeméti Gábor, szerk., Hargittay Emil és Thimár Attila, munkatársak Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia litteraria 2. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 1996, 328–330; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 26–28

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (Irodalomismeret)PDF (1996)PDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Kecskeméti Gábor. „Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája”. Irodalomismeret 5, 4. sz. (1994): 73–78; ua.: Kecskeméti Gábor. „Tarnai Andor életrajza”. Lovasi Hírek 5, 8. sz. (2009): 8 (csak az életrajz, módosítva)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2009)HTML (2009)
Kattintson az elérhető formátumokért [Kovács Sándor Iván]. „Két dokumentum a 60. születésnapról: 1. Gróf Zrínyi Miklós levele; 2. Tarnai Andor zászlajának leírása”. Irodalomismeret 5, 4. sz. (1994): 86–88; fénykép: 51

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kovács Sándor Iván. „Lear a bolondot tanítja: Professzoranekdoták és más történetek: 40, Tarnai a Tolnai-tanszéken”. Irodalomismeret 5, 2–3. sz. (1994): 100

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kovács Sándor Iván. „[Búcsú Tarnai Andortól Lovason, 1994. szeptember 3-án]”. Irodalomismeret 5, 4. sz. (1994): 82–86; ua.: Kovács Sándor Iván. „Búcsú Tarnai Andortól Lovason, 1994. szeptember 3-án”. Irodalomtörténet 75 (1994): 639–641; ua.: Kovács Sándor Iván. „Tarnai Andor”. ELTE Tájékoztató, 2. sz. (1994/95): 33–36; ua., in Kecskeméti Gábor, szerk., Hargittay Emil és Thimár Attila, munkatársak Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia litteraria 2. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 1996, 330–332; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 29–32

Kattintson az elérhető formátumokért Németh G. Béla. „Tarnai Andor (1925–1994)”. Irodalomismeret 5, 4. sz. (1994): 78–80; ua.: Németh G. Béla. „Tarnai Andor (1925–1994)”. Magyar Tudomány 155 (1994): 1514–1515; ua., in Kecskeméti Gábor, szerk., Hargittay Emil és Thimár Attila, munkatársak Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia litteraria 2. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 1996, 327–328; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 23–25

Kattintson az elérhető formátumokért Taxner-Tóth Ernő. „Korszakos jelentőségű tudóst veszítettünk el: In memoriam Tarnai Andor”. Magyar Nemzet 57, 221. sz. (1994. szeptember 21.): 10; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 33–35

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Tóth Szilárd. „Emlékezés Tarnai Andorra: A régi magyar irodalom szerelmese volt”. Pest Megyei Hírlap 38, 204. sz. (1994. szeptember 1.): 8

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Szelestei N. László. „Tarnai Andor (1925–1994)”. Magyar Könyvszemle 111 (1995): 101–102

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért O[sztovits] Á[gnes]. „Negyvenéves az Irodalomtudományi Intézet [A Tarnai Andor-emlékkönyvről is]”. Magyar Nemzet 59, 131. sz. (1996. június 6.): 11

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kecskeméti Gábor, szerk., Hargittay Emil és Thimár Attila, munkatársak Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia litteraria 2. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 1996

Ism.: Jankovics József, „A mester és tanítványai”, Népszabadság 54, 197. sz. (1996. augusztus 24.): 11; Imre Mihály, Irodalomtörténeti Közlemények 103 (1999): 513–521

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tóth Szilárd. „Lenni vagy nem lenni? Nyolcvanéves a berlini hungarológia”. Új Magyarország 6, 78. sz. (1996. április 2.): 8

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Vizkelety András. „Tekintetes Akadémia! Emlékbeszéd Tarnai Andor levelező tag fölött”. Irodalomismeret 11, 4. sz. (2000): 86–92; ua.: Vizkelety András. Tarnai Andor (1925–1994). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Budapest: MTA, 2001; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 36–45

Megtekinthető vagy letölthető: PDFHTMLPDF (2001)PDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért F[áy] Z[oltán]. „Érvényes életművek: Egy félszáz éves Apáczai-monográfia”. Magyar Nemzet 67, 260. sz. (2004. október 2.): 35

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Dávidházi Péter. „A tudós fogalma: Emlékezés Tarnai Andorra”. Élet és Irodalom 51, 8. sz. (2007. február 23.): 8; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 83–86

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Korompay [H.] János. „Emlékbeszéd [Tarnai Andor emléktáblájának leleplezésekor, Lovas, 2009. augusztus 22.]”. Lovasi Hírek 5, 8. sz. (2009): 4–5; ua., in Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014, 46–48

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2014)
Kattintson az elérhető formátumokért Szendi Péter. „Méltóképpen emlékeztek Tarnai Andorra [Interjú Tarnai Andornéval]”. Lovasi Hírek 5, 8. sz. (2009): 5

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Bartók István. „Tarnai Andorról és a latin nyelvtanról”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 87–89. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Czibula Katalin. „Tarnai Andorra emlékezve…”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 77–80. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Debreczeni Attila. „Szeretnék köszönetet mondani…”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 98–99. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Hargittay Emil. „Tarnai Andor a Tanszéken”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 49–53. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Imre Mihály. „Első személyes találkozásom…”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 102–105. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tüskés Gábor, vál., szerk., Bretz Annamária, munkatárs, Kecskeméti Gábor, a képeket vál. „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. Budapest: reciti, 2014

Ism.: Németh S. Katalin, Magyar Könyvszemle 131 (2015): 239–242; Gábor Csilla, Irodalomtörténeti Közlemények 120 (2016): 270–274

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Kecskeméti Gábor. „A Tarnai Andor-díj átvételekor”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 90–92. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Korompay H. János. „Tavaly augusztusban…”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 93–95. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Pintér Márta Zsuzsanna. „Tanítványnak lenni”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 71–76. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért R. Várkonyi Ágnes. „Az emlékezés regiszterei”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 57–61. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Seidler, Andrea. „Tarnai Andorra emlékezem”. Fordította Hegedüs Béla. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 67–70. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Szabó G. Zoltán. „Nehezen vitatható…”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 96–97. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Szelestei Nagy László. „Találkozásaim Tarnai Andorral”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 54–56. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Szörényi László. „Emlékeim Tarnai Andorról”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 62–66. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tüskés Gábor. „Emlékezés Tarnai Andorra”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 100–101. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tüskés Gábor. „Szerkesztői jegyzet”. In „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, 106–108. Budapest: reciti, 2014

Megtekinthető vagy letölthető: PDFTarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019