Tarnai Andor munkássága
2004: Historia litteraria a XVIII. században

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya az egyetemek 18. századi kutatásokat végző magyar irodalom tanszékeivel közösen tudományos tanácskozást rendezett Historia litteraria a XVIII. században címmel Faludi Ferenc születésének 300., Tarnai Andor halálának 10. évfordulója alkalmából Budapesten, 2004. október 12–14-én. A tanácskozás alapeszméjét a kettős évfordulón kívül a 18. századi író, költő, műfordító és a 20. századi irodalomtudós életművének többszörös érintkezése adta. Az összekapcsolást mindenekelőtt az indokolta, hogy egyrészt Faludi munkássága már életében tárgyává vált a historia litterariá nak, a Halotti Beszéd átírásával pedig maga is tevékeny részesévé lett az irodalomtudomány történetének. Másrészt Tarnai Andor a 20. század második felében kétséget kizáróan a legtöbbet tette a 18. század tudománytörténetének és -elméletének feltárásáért; ő írta a hatkötetes magyar irodalomtörténet Faludi-fejezetét , s több tanulmányt szentelt Faludi életművének. Amint Faludi Ferenc új fejezetet nyitott a magyar irodalom történetében, Tarnai Andor is korszakos jelentőségű életművet hozott létre az irodalomtudományban. Akik személyesen ismerték, tudják, hogy tekintélyét fáradhatatlan munkával, a tények rendkívül széles körű ismeretével és tiszteletben tartásával érte el. Tudománytörténeti érvényű kezdeményezések sorát indította el és irányította, köztük a magyar irodalomtudomány és kritika történetének módszeres feldolgozását. Megírta a tervezett szintézis első kötetét , s a 18. század tudománytörténetét érintő tanulmányok egész sorát készítette.

A 2004. évi tanácskozás koncepcióját az azt egybehívó
1. körlevél ismertette, az elfogadott előadások címeit a 2. körlevél dokumentálta. Ezekből állott össze végül a tanácskozás programja . A konferencia előadásaiból Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla és Tüskés Gábor Bretz Annamária közreműködésével azonos című tanulmánykötetet szerkesztett, amely 2006-ban jelent meg az Irodalomtudomány és Kritika című, Tarnai Andor által alapított sorozatban.


2019: Konferencia Tarnai Andor emlékére

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2019. szeptember 24–25-én emlékkonferenciát rendez Tarnai Andor halálának 25. évfordulója alkalmából. A konferencián olyan előadások hangzanak el, amelyek szorosan kapcsolódnak Tarnai Andor munkásságához és kutatási területeihez, és az életmű aktív használatáról tanúskodnak.

A tanácskozás koncepcióját a
konferenciafelhívás ismerteti. Elkészült a rendezvény programja is.


Tarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019