Tarnai Andor munkássága
Monográfiák

Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. Extra Hungariam non est vita… (Egy szállóige történetéhez). Modern filológiai füzetek 6. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969. http://mek.oszk.hu/05400/05453/; Tarnai, Andor. „Extra Hungariam non est vita”. Przeł. Jerzy Snopek. In Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej, koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer és László Szörényi, przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek, 69–123. Warszawa: Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, 2013 (lengyelül)

Ism.: Szörényi László, Helikon 19 (1973), 603

Megtekinthető vagy letölthető: PDFHTMLDOCXPDF (lengyel)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Irodalomtudomány és kritika. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. http://mek.oszk.hu/16900/16923/

Ism.: [Név nélkül], Egyetemi Lapok: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja 25, 3. sz. (1983. február 28.): 8; (a.), Magyar Nemzet 47, 144. sz. (1984. június 21.): 7; M. Nagy Ilona, Hajdú-Bihari Napló, 1984. július 14.; Nagy Péter, Népszabadság 42, 94. sz. (1984. április 21.): 13; Nemeskürty István, Olvasók és olvasmányok: Tanulmányok a régi magyar irodalomról (Budapest: Magvető Kiadó, 1984), 20–38; SZ. I., Kritika 13, 7. sz. (1984): 31; Balázs János, Irodalomtörténet 67 (1985): 660–667; Fügedi Erik, Századok 119 (1985): 232–243; Holl Béla, Vigilia 50, 6. sz. (1985): 519–521; Hölvényi György, Új Ember 41, 24. (2033.) sz. (1985. június 16.): 6; Vizkelety András, Irodalomtörténeti Közlemények 89 (1985): 352–355; Holl Béla, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 28 (1986): 408–411; M. Nagy Ilona, Magyar Nyelv 84 (1988): 90–95

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004

Megtekinthető vagy letölthető: PDFHTMLDOCXTarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019