Tarnai Andor munkássága
Tanulmányok

Kattintson az elérhető formátumokért Keresztury Dezső és Tarnai Andor. „Batsányi és Baróti Szabó”. Irodalomtörténet 40 (1952): 69–93

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Baróti Dezső és Tarnai Andor. „Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben”. Irodalomtörténeti Közlemények 57 (1953): 213–216

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Bél Mátyás ismeretlen művei”. Magyar Könyvszemle 71 (1955): 123–128; ua., részlet, in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 128–129

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2004)HTML (2004)DOCX (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve”. Magyar Könyvszemle 72 (1956): 32–49; klny. is: Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 35

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Egy tibetinek álcázott laikus erkölcstan a XVIII. századi magyar irodalomban”. Irodalomtörténeti Közlemények 62 (1958): 177–186

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A deákos klasszicizmus és a Milton-vita”. Irodalomtörténeti Közlemények 63 (1959): 67–83

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Szekfű és a »nemzetietlen kor« irodalomtörténete”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 189–198

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása”. Irodalomtörténeti Közlemények 65 (1961): 637–658; ua., in S. Sárdi Margit, szerk. Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig. 2 köt. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983, II, 681–710; ua., in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 5–31

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2004)HTML (2004)DOCX (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Die vergleichende Literaturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte in Mitteleuropa im 16–18. Jahrhundert”. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 5 (1962): 338–341; Az összehasonlító irodalomtörténet-írás és a tudománytörténet Közép-Európában a XVI–XVIII. században, ford. Hegedűs [Hegedüs] Béla, in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 142–144 (magyarul)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (magyar)HTML (magyar)DOCX (magyar)
Kattintson az elérhető formátumokért Keresztury Dezső és Tarnai Andor. „Az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet szerzőjének kérdéséhez”. Irodalomtörténeti Közlemények 68 (1964): 350–351

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Klaniczay Tibor és Tarnai Andor. „A politikai és társadalmi erőviszonyok alakulása”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 326–331. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor és Varga Imre. „A világi műveltség népszerűsítői”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 249–260. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Rendiség és jezsuitizmus”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 397–407. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Latin nyelvű egyházi, jezsuita irodalom”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 407–421. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Magyar nyelvű egyházi irodalom”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 422–430. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Napló és emlékirat”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 430–437. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Nemesi költészet”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 438–446. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A protestáns polgári művelődés helyzete”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 447–454. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Egyháztörténet és historia litteraria”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 458–464. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964; részlet [Rotarides Mihály] c.: Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 130–131

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCXPDF (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Hon- és államismereti irodalom”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 465–471. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Nemesi Magyarország és felvilágosult abszolutizmus”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 500–504. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Az udvari és nemesi rokokó kultúra”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 505–514. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A nemesi költészet”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 527–536. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Faludi Ferenc”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 536–544. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A késő-barokk széppróza”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 544–550. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A laicizálódó egyházi értelmiség”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 551–559. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Az egyházias tudományosság alkonya”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 559–571. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964; részletek Bod Péter és A historia litteraria felbomlása c.: Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 132–138

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCXPDF (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Ismeretterjesztő irodalom”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 571–576. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A deákos rokokó költészet”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 577–581. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyar nyelvű iskoladráma virágzása”. In A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerkesztette Klaniczay Tibor, 581–590. A magyar irodalom története 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Kárpáti, Paul, Béla Szent-Iványi und Andor Tarnai. „Das Stammbuch von Michael Rotarides”. In Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung: Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtstag… dargebracht, herausgegeben von Alexander V. Isačenko, Wilhelm Wissmann und Hermann Strobach, 214–230. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Sprachwissenschaftliche Kommission: Veröffentlichungen 5. Berlin: Akademie-Verlag, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „The Hungarian Milton Debate in the 18th Century”. The New Hungarian Quarterly 6, 19. sz. (1965): 167–170

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A nyelvújítás kezdete”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 77–79. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A tudományos irodalom”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 80–87. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Batsányi János (1763–1845)”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 148–163. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Verseghy Ferenc (1757–1822)”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 163–172. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Szentjóbi Szabó László (1767–1795)”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 172–177. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Politikai művek, röpiratok és versek”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 177–188. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCX
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A tudományos irodalom”. In A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerkesztette Pándi Pál, 200–205. A magyar irodalom története 3. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965; részletek [A magyar nyelvű irodalom történetének első áttekintői] c.: Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 139–141

Megtekinthető vagy letölthető: HTMLDOCXPDF (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Landelinus ifjú”. Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966): 166–171

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Verseghy Marseillaise-fordításai”. Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966): 409–415

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Batsányi Der Kampf-ja”. Irodalomtörténeti Közlemények 71 (1967): 265–274

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „»A magyar irodalomtudomány története« c. kézikönyv tervezete”. Irodalomtörténeti Közlemények 71 (1967): 511–514

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Faludi Constantinus-drámájának programja”. Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 563–566

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Pax aulae”. Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 273–283

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Extra Hungariam…”. Magyar Hírlap 3, 23. sz. (1970. január 23.): 9

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása”. Irodalomtörténeti Közlemények 75 (1971): 35–77; ua., in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 32–87; Tarnai, Andor. „Początki historiografii literackiej na Węgrzech”. Przeł. Jerzy Snopek. In Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej, koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer és László Szörényi, przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek, 229–279. Warszawa: Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, 2013 (lengyelül)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2004)HTML (2004)DOCX (2004)PDF (lengyel)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Tudomány- és kritikatörténeti kutatások az Irodalomtudományi Intézetben”. Magyar Tudomány 78 (1971): 580–583

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Magyar jakobinusok, bonapartisták és nyelvújítók”. Irodalomtörténet 54 (1972): 383–396

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Horváth János Amade-jegyzetének közlése elé”. Irodalomtörténet 55 (1973): 667–669

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyarországi obszervánsok rendi krónikájának szerzői és forrásai”. Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973): 135–147

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A Képes Krónika forrásaihoz”. In Középkori kútfőink kritikus kérdései, szerkesztette Horváth János és Székely György, 203–211. Memoria saeculorum Hungariae 1. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Michael de Hungaria”. Irodalomtörténeti Közlemények 78 (1974): 657–669

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Lehrreiche Gedanken – Jeles gondolatok – Pensées instructives”. In „Sorsotok előre nézzétek”: A francia felvilágosodás és a magyar kultúra, szerkesztette Köpeczi Béla és Sziklay László, 107–142. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A toposz-kutatás kérdéseihez”. Literatura 2 (1975): 66–73

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A bibliográfia mint új kutatások ösztönzője”. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1 (1973 [1975]): 29–31

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch–ungarischen literarischen Beziehungen im 18. Jahrhundert”. Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte 7–9 (1977–1979): 463–473

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Lateinische Übersetzungen französischen Schrifttums im Ungarn des 18. Jahrhunderts”. In Acta conventus neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam, 19–24 August 1973, edited by Pierre Tuynman, G. C. Kuipar, and Eckhard Kessler, 976–982. Humanistische Bibliothek: Reihe I, Abhandlungen 26. München: Wilhelm Fink Verlag, 1979

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Die Universitätsdruckerei von Buda um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert”. In Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, herausgegeben von Richard Georg Plaschka und Karlheinz Mack, 60–64. Wegenetz europäischen Geistes 1 – Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts 8. München–Wien: Oldenbourg–Verlag für Geschichte und Politik, 1983

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A Budapest–Németújvári Sermones Dominicales (Vázlat)”. Irodalomtörténeti Közlemények 87 (1983): 23–31

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Karácsonyi János és Békés megye”. In Karácsonyi János történetíró, akadémikus, címzetes püspök születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés előadásai, szerkesztette [név nélkül], 1–22. Gyula: Békés Megyei Tanács VB Tudományos Koordinációs Bizottsága, 1983

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Lateinische Lyrik in Ungarn im 16–17. Jahrhunderten”. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 26 (1984): 233–242; Tarnai, Andor. „Latin Poetry in Hungary in the 16th and 17th Centuries”. Hungarian Studies 10 (1995): 279–289 (angolul)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (angol)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Bél Mátyás és a magyar nyelv- és irodalomtudomány”. Irodalomtörténet 66 (1984): 817–831; Tarnai, Andor. „Mátyás Bél und die ungarische Sprach- und Literaturwissenschaft”. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 28 (1986): 165–175 (németül)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (német)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Tudóslevelezések a XVII–XVIII. században”. In A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században, szerkesztette Zombori István, 118–126. Szeged: M[óra Ferenc] M[úzeum], 1984

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Bél Mátyás (1684–1749)”. In Bél Mátyás. Hungariából Magyarország felé (1713–1746), válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést írta, a jegyzeteket írta Tarnai Andor. Fordította Déri Balázs, Donáth Regina és Tarnai Andor, 5–33. Magyar ritkaságok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984; ua., in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 116–127

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2004)HTML (2004)DOCX (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „G. J. Vossius retorikájának kolozsvári kiadásai”. In Tótfalusi Kis Miklós: Előadások, szerkesztette Gomba Szabolcsné és Haiman György, 151–157. Debrecen: KLTE Könyvtára, 1985; ua.: Tarnai Andor. „G. J. Vossius retorikájának kolozsvári kiadásai”. Magyar Könyvszemle 102 (1986): 302–305 (módosított szöveggel)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (1986)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A consultatio Magyarországon: A politikai nevelés irodalmi formáinak és stílusának történetéhez”. Irodalomtörténeti Közlemények 90 (1986): 637–656

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Deutschland als Zentrum der internationalen lateinischen Dichtung im Späthumanismus”. In Das Ende der Renaissance: Europäische Kultur um 1600, herausgegeben von August Buck und Tibor Klaniczay, 155–164. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 6. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1987

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Überlegungen zur Erkundung und Erschließung von Hungarica in Bibliotheken der DDR”. Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin 3 (1988): 249–259

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Le Baroque en tant que période”. Neohelicon 15 (1988): 57–66

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Előszó az 1988. évi kiadáshoz”. In Horváth János. A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig, a bevezetést írta Tarnai Andor, I–XII. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A Halotti Beszéd retorikája”. In Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról: Az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13–14-én rendezett konferencia előadásai, szerkesztette Szelestei Nagy László, 39–49. Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, új sorozat 3. Budapest: OSZK, 1989

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Az irodalmi gondolkodás kezdeteinek megközelítése (A középkori magyar nyelv a latinság iskolájában)”. In Az irodalomtörténet elmélete, szerkesztette Szili József, 2:9–106. 2 köt. Opus: Irodalomelméleti tanulmányok 11. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Latinság és magyar nyelvűség a régi magyar irodalomban”. In A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében – Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum. Vol. 1, Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. század fordulóján – Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit és Wolfram Seidler, 256–261. Budapest–Wien: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A parodia a XVI–XVIII. századi Magyarországon”. Irodalomtörténeti Közlemények 94 (1990): 444–469

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon”. Korunk 49 (1990): 492–499

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Soziale Existenz und Gelegenheitsdichtung im Späthumanismus”. In Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung, herausgegeben von August Buck und Tibor Klaniczay, 83–95. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1992

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Vorarbeiten und Neuansätze zur Erforschung der deutsch–ungarischen kulturgeschichtlichen Korrelationen im 17. und 18. Jahrhundert”. Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin 6 (1993): 49–56

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Egy magyarországi tudós külföldön (Czvittinger és a Specimen)”. Irodalomtörténeti Közlemények 97 (1993): 16–38; ua., in Tarnai Andor. Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Szerkesztette Kecskeméti Gábor. Historia litteraria 16. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004, 88–115

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (2004)HTML (2004)DOCX (2004)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Három magyar költő Kufsteinban”. In A tudomány szolgálatában: Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, szerkesztette Glatz Ferenc, 271–276. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai, Andor. „Handschriftliche Quellen zu österreichisch–ungarischen Beziehungen seit dem Mittelalter in Budapester Bibliotheken”. In Ex libris et manuscriptis: Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen und ungarischen Geistesgeschichte, herausgegeben von István Németh und András Vizkelety, 9–14. Schriftenreihe des Komitees Österreich–Ungarn 3. Budapest–Wien: Akadémiai Kiadó–Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A váradi Orator extemporaneus”. In Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerkesztette Jankovics József, 365–378. Budapest: Balassi Kiadó, 1994. http://mek.oszk.hu/04600/04625

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A neolatin költészet és dráma alkonya Európában”. Irodalomtörténeti Közlemények 101 (1997): 457–469; Tarnai, Andor. „La floraison tardive de la poésie et du théâtre latins”. In L’Époque de la Renaissance (1400–1600). Vol. 4, Crisis et essors nouveaux (1560–1610), directeurs Tibor Klaniczay, Eva Kushner et Paul Chavy, 211–222. Histoire comparée des littératures de langues européennes. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000 (franciául)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFHTMLDOCXPDF (francia)Tarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019