Tarnai Andor munkássága
Szövegkiadások

Kattintson az elérhető formátumokért Kató István, szerk., bev. „Tépjétek le a sötétség bilincseit”: XVIII. századi magyar röpiratok a feudális egyházról. Sajtó alá rendezte Tarnai Andor. Budapest: Hungária, 1950

Ism.: [Faludy György] (f. gy.), Népszava 78, 132. sz. (1950. június 10.): 6; Gimes Miklós, Szabad Nép 8, 117. sz. (1950. május 21.): 11; He., Társadalmi Szemle 5, 7–8. sz. (1950): 658; (o. m.), Kis Ujság 4, 128. sz. (1950. június 4.): 4; Szauder József, Irodalomtörténet 38, 2. sz. (1950): 125–126

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Batsányi János. Összes művei. Sajtó alá rendezte (I., II., III.), szerkesztette (IV.) Keresztury Dezső és Tarnai Andor. Sajtó alá rendezte (IV.) Zsindely Endre. 4 köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1953–1967

Ism.: Fábián István, Dunántúl 3, 8. sz. (1954): 71–77; Koltay-Kastner Jenő, A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei 6 (1954): 495–503 (a szerkesztők válaszával); Vargha Balázs, Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 256–259; Hankiss János, Magyar Könyvszemle 71 (1955): 251–252; Szauder József, Irodalomtörténet 43 (1955): 199–204; (S. K.), Népszabadság 18, 144. sz. (1960. június 18.): 8; -s ‑a, Könyvtáros (1960): 798; [Lukácsy Sándor] L. S., Könyvtáros (1962): 51; Szauder József, Irodalomtörténeti Közlemények 68 (1964): 386–393; Kovács Győző, Irodalomtörténeti Közlemények 72 (1968): 386–387

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Batsányi János. Válogatott művei. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai Andor. A bevezetést írta Keresztury Dezső. Magyar klasszikusok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956

Ism.: Kovács Győző, Irodalomtörténeti Közlemények 61 (1957): 165–168; V. Windisch Éva, Irodalomtörténet 46 (1958): 486–488

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Spangenberg, Wolfhart. Sämtliche Werke. Herausgegeben von András Vizkelety. Bearbeitet von (I, II, III/1–2, IV/1–2) András Vizkelety. (II, IV/1) Martin Bircher. (V, VI, VII) Andor Tarnai. 7 köt. Ausgaben deutscher Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts. Berlin–New York: Walter de Gruyter, I (1971), II (1975), III/1 (1977), III/2 (1978), IV/1 (1981), IV/2 (1982), V (1981), VI (1982), VII (1979)

Ism.: Engel, James E., The Journal of English and Germanic Philology 72, 1. sz. (1973): 71–73; Phillips, Klaus, The Journal of English and Germanic Philology 76, 1. sz. (1977): 77–78; Phillips, Klaus, The Journal of English and Germanic Philology 79, 1. sz. (1980): 79–80; Phillips, Klaus, The Journal of English and Germanic Philology 82, 2. sz. (1983): 283–284

Nincs elérhető szövegünk
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor és Csetri Lajos, írta, összeáll. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig. A magyar kritika évszázadai 1. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981

Ism.: Bata Imre, Népszabadság 39, 269. sz. (1981. november 17.): 7; Ézsiás Erzsébet, Élet és Irodalom 25, 20. sz. (1981. május 16.): 10; E. Fehér Pál, Népszabadság 39, 57. sz. (1981. március 8.): 15; Fenyő István, Bücher aus Ungarn, 3. sz. (1981): 24–25; Pók Attila, Könyvvilág, 12. sz. (1981): 10; E. Fehér Pál, Népszabadság 40, 19. sz. (1982. január 23.): 13; Fried István, Kortárs 27, 3. sz. (1983): 474–476; Horváth Iván, Hungarológiai Értesítő 5, 3–4. sz. (1983): 113–115

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Bél Mátyás. Hungariából Magyarország felé (1713–1746). Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést írta, a jegyzeteket írta Tarnai Andor. Fordította Déri Balázs, Donáth Regina és Tarnai Andor. Magyar ritkaságok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984

Ism.: Alexa Károly, Könyvvilág, 5. sz. (1984): 17; Gazda [István], Magyar Nemzet 47, 145. sz. (1984. június 22.): 8; Kelecsényi Gábor, Magyar Hírlap 17, 223. sz. (1984. szeptember 22.): 8; Kiss Károly, Új Tükör 21, 26. sz. (1984): 2; Kovács Sándor Iván, Népszabadság 42, 154. sz. (1984. július 3.): 7; Varga István, Somogyi Néplap, 1984. július 27.; Wellmann Imre, Diakónia 6, 2. sz. (1984): 90–91; Zombori István, Irodalomtörténeti Közlemények 89 (1985): 355–356; Kósa László, Hungarológiai Értesítő 8, 3–4. sz. (1986): 233–234

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Benkő József. Levelezése. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta Szabó György és Tarnai Andor. A bevezetést írta Szabó György. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 1. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988. http://mek.oszk.hu/17700/17794/

Ism.: Németh S. Katalin, Budapesti Könyvszemle 2, 1. sz. (1990): 130–131; Imre Mihály, Irodalomtörténeti Közlemények 95 (1991): 336–340

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Lipthay András. Életemnek emlékezete (1712). Szerkesztette Tarnai Andor. Sajtó alá rendezte Rédei Éva. A bevezetést írta Czigány István és Rédei Éva. Budapest: Zrínyi Kiadó, 1988

Ism.: Szarka Klára, Könyvvilág, 11. sz. (1988): 29; Németh S. Katalin, Hungarológiai Értesítő 12, 3–4. sz. (1990–1993): 89

Megtekinthető vagy letölthető: PDFTarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019